top of page
Mobile Phone
Abstract Structure

Tin tức cho người Việt tại Anh

Tin tức cho người Việt tại Anh là sự tóm tắt các sự kiện hoặc chính sách của Vương quốc Anh hàng tuần hoặc hàng tháng có ảnh hưởng đến sự phát triển của cộng đồng Việt Nam bao gồm sinh viên Việt Nam, người Việt Nam sống hoặc làm việc tại  Anh. 

bottom of page